Giới thiệu

   Kính chào quý khách
    Nông nghiệp đang có những bước phát triển vượt bậc  từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu dùng, tạo ra nền kinh tế phát triển xanh và bền vững. Công ty Cổ phần tập đoàn Công nông nghiệp Việt Nam là đơn vị đi đầu trong việc đưa Nông nghiệp công  nghệ cao vào thực tế cuộc sống.
     Sứ mệnh của chúng tôi là đưa Nông nghiệp trở thành  ngành kinh tế quan trọng mỗi vùng, mỗi quốc gia mà tập đoàn chúng tôi hợp tác. Tập đoàn chúng tôi bằng các giải pháp khoa học công nghệ quản lý, đầu tư kinh tế ...thúc đẩy sự hợp tác phát triển để tạo ra sản phẩm tiêu dùng chất  lượng cao, giá cả tốt, thỏa mãn cao nhất các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và nhu cầu tiêu dùng của con người. 
     Với việc áp dụng Nông nghiệp công nghệ cao đã và đang tạo ra khác biệt trong sản xuất nông nghiệp đồng thời với việc kết nối với chuỗi cung ứng  toàn cầu góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển sâu, rộng, bền  vững.
     Thế giới dù có biến động và phát triển như thế nào thì cũng không thể thiếu  được ngành kinh tế Nông nghiệp đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm  hằng ngày, ngày càng cao của hơn 7 tỷ dân trên thế giới.
     Chúng ta cần phải hợp tác chặt chẽ hơn để tạo ra những những bước đột phá trong sự phát triển của doanh nghiệp, của nền kinh tế và mục tiêu cao  nhất là làm cho cuộc sống của mỗi con người trong xã hội được ấm no hạnh phúc.
                                                                                                                                                                             Tổng giám đốc công ty
                                                                                                                                                                                   Ths. Lê Văn Minh